Představení služby:

Generální opravy, modernizace a servis regálových zakladačů všech typů.

Instalace nejmodernějších pohonných jednotek, řízení, regulace, elektronických a bezpečnostních prvků na regálové zakladače.

Přemisťování a znovuuvádění regálovách zakladačů do provozu.

Úpravy skladů a regálových zakladačů pro skladování požadovaných různých typů výrobků a zboží.

Instalace nových a úpravy stávajících pojezdových drah regálových zakladačů vč. geodetického zaměření drah.

Příprava podkladů pro schválení provozuschopnosti regálových zakladačů orgány TIČR.

Pravidelné revize, odborný servis, školení obsluhy a údržby po GO, modernizacích a opravách regálových zakladačů.

Automatizace stávajících skladových hospodářství.

Databázové systémy pro sklady.

108
dav