Společnost EKPS s. r. o. vznikla 1. dubna 1995 jako organizace, zabývající se servisem, opravami a modernizacemi skladových hospodářství, používaných v České a Slovenské republice. Během následujících let firma rozšířila rozsah činností o dodávky řídících systému skladu, rekonstrukce a GO všech typu zakladačů včetně elektronického řízení a o dodávky systémů technologické skladové a mezioperační dopravy.

V současné době firma provádí následující činnosti:

 • dodávky řídících systému skladu, skladové a mezioperační dopravy
 • dodávky dopravních systémů skladů
 • dodávky dopravních systémů mezioperační dopravy
 • modernizace a generální opravy regálových zakladačů
 • modernizace pohonů dopravních zařízení
 • revize strojní a elektro vyhrazených zdvihacích zařízení a dopravních systémů
 • servis strojní a elektro vyhrazených zdvihacích zařízení a dopravních systémů
 • školení obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení
 • výroba rozvaděčů
 • revize elektrických zařízení do 1000V
 • automatizace řízení výroby

Firma zajišťuje komplexní služby: počáteční návrh – projekt – konstrukční řešení – výroba – montáž – oživení – revize – záruční servis – pozáruční servis.

Firma EKPS s. r. o. Chrudim poskytuje na provedené dodávky a činnosti záruku 12 – 24 měsíců.