Revize:

Pravidelné strojní a elektro revize regálových zakladačů, vyhrazených zdvihacích zařízení, jeřábů o nosnosti nad 5000kg a dalších zdvihacích a manipulačních zařízení podle I. a II.vyhl.č. 19/ 1978sb, ČSN 33 2550 a ČSN 27 0142.

Revize – více informací:

  • Revize elektrických zařízení do 1000V, pracovních strojů a elektrického nářadí, elektrospotřebičů podle ČSN 33 16 00 a ČSN 33 16 10
  • Odstranění zjištěných závad z revizí
  • Záruční a pozáruční servis regálových zakladačů, vyhrazených zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravních a manipulačních linek
  • Dodávky náhradních dílů pro regálové zakladače, jeřáby, manipulační zařízení, dopravní a příjmové/expediční linky. Dodávky ekvivalentních náhradních dílů za již nevyráběné díly, včetně příslušné dokumentace
  • Pravidelná i jednorázová školení obsluhy a údržby regálových zakladačů a dalších vyhrazených zdvihacích zařízení
  • Geodetická zaměření pojezdových drah regálových zakladačů, jeřábů a dopravních zařízení, včetně vyrovnání drah
  • Strojní revize a kontrola ocelových konstrukcí skladů s regálovými zakladači dle ČSN 26 90 30 a ČSN 73 26 01
  • Revize regálů včetně nosnosti dle ČSN EN 26 90 30
dav